logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Finansijski izveštaji ZC Knjaževac

Dnevni finansijski izveštaji za Oktobar 2019.

Dnevni izveštaj za 01.10.2019.

Dnevni izveštaj za 02.10.2019.

Dnevni izveštaj za 03.10.2019.

Dnevni izveštaj za 04.10.2019.

Dnevni izveštaj za 07.10.2019.

Dnevni izveštaj za 08.10.2019.

Dnevni izveštaj za 09.10.2019.

Dnevni izveštaj za 10.10.2019.

Dnevni izveštaj za 11.10.2019.

Dnevni izveštaj za 14.10.2019.

Dnevni izveštaj za 15.10.2019.

Dnevni izveštaj za 16.10.2019.

Dnevni izveštaj za 17.10.2019.

Dnevni izveštaj za 18.10.2019.

Dnevni izveštaj za 21.10.2019.

Dnevni izveštaj za 22.10.2019.

Dnevni izveštaj za 23.10.2019.

Dnevni izveštaj za 24.10.2019.

Dnevni izveštaj za 25.10.2019.

Dnevni izveštaj za 28.10.2019.

Dnevni izveštaj za 29.10.2019.

Dnevni izveštaj za 30.10.2019.

Dnevni izveštaj za 31.10.2019.

Izveštaji po mesecima za 2019.godinu

09-201910-201911-201912-2019

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118