logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Raspored rada Izabranih lekara u Domu zdravlja ZC Knjaževac

Ovde se možete informisati o rasporedu rada izabranih lekara u ZC Knjaževac. Izabrani lekar može biti specijalista opšte medicine, medicine rada, pedijatrije i ginekologije.

Pregled možete zakazati ličnim dolaskom ili preko kol centra, na broj 730-003.

Radno vreme: I smena - 0700 do 14 30, II smena - 1230 do 20 00, Subota - 0700 do 17 00

Pauza: I smena - 0900 do 09 30 i 0930 do 10 00, II smena - 1530 do 16 00 i 1600 do 16 30

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - DOM ZDRAVLJA KNJAŽEVAC

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA MINIĆEVO

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA KALNA

RASPORED RADA LEKARA PEDIJATRIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

RASPORED RADA LEKARA GINEKOLOGIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

RASPORED RADA LEKARA STOMATOLOGA - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Raspored rada Raspored rada Izabranih lekara Opšta medicina Knjaževac JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Vesna Tasić

I

I

I

 

 

2.

Dr Slavica Mladenović

 

 

 

II

I

3.

Dr Mimica Jelenković

I

I

II

 

 

4.

Dr Zorica Đorđević

I

II

I

 

 

5.

Dr Slađana Rajković

II

I

II

I

II

6.

Dr Miroslava Đorđević

I

I

I

I

I

7.

Dr Saška Pešić

II

I

I

II

I

8.

Dr Ivana Urošević

I

II

I

I

II

9.

Dr Jelka Milenković

 

 

 

I

II

10.

Dr Omer Milivojević

I

II

I

 

 

11.

Dr Snežana Dinić

I

I

II

 

 

12.

Dr Natalija Videnović

II

I

I

I

I

13.

Dr Slavica Marjanović

I (1-2.ne radi)

II

I

I

I

14.

Dr Maja Džunić

 

 

 

II

I


Raspored rada Izabranog lekara u Minićevu JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Milinka Radovanović

I

I

I

I

I


Raspored rada Izabranog lekara u Kalni za JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Dragica Milenković

I

 

I

 

 


Raspored rada lekara Dispanzera za decu za JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Maja Gurginov

I

II
I (9.jul)

I

II
I (23.jul)

I

2.

Dr Vesna Milijić

II

I
II (9.jul)

II

 

 

3.

Dr Jasmina Stamenović

 

 

 

II

I

4.

Dr Martina Nikolić

II

II

II

I

II


Raspored rada Izabranog lekara Dispanzera za žene za JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Nemanja Aranđelović

I

I

I

I

I


Raspored rada lekara Stomatološke službe za JUL 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-07.jul)

II nedelja (08-14.jul)

III nedelja (15-21.jul)

IV nedelja (22-28.jul)

V nedelja (29-31.jul)

1.

Dr Ljubica Ivanković

II (01-03.jul)
I (04-05.jul)

II (08-10.jul)
I (11-12.jul)

II (15-17.jul)
I (18-19.jul)

II (22-24.jul)
I (25-26.jul)

II

2.

Dr Slavica Jankulovski

I (2,3 i 5.jul)
II (1,4.jul)

I (8-10 i 12.jul)
II (11.jul)

I (15-17 i 19.jul)
II (18.jul)

I (22- i 19.jul)
II (25.jul)

I

3.

Dr Jadranka Milanović Aluloska

I

II

I

II

I

4.

Dr Snežana Tomić

II

I

II

I

II

4.

Dr Ruzmarinka Milovanović

I

II

 

 

 

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118