logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Raspored rada Izabranih lekara u Domu zdravlja ZC Knjaževac

Ovde se možete informisati o rasporedu rada izabranih lekara u ZC Knjaževac. Izabrani lekar može biti specijalista opšte medicine, medicine rada, pedijatrije i ginekologije.

Pregled možete zakazati ličnim dolaskom ili preko kol centra, na broj 730-003.

Radno vreme: I smena - 0700 do 14 30, II smena - 1230 do 20 00, Subota - 0700 do 17 00

Pauza: I smena - 0900 do 09 30 i 0930 do 10 00, II smena - 1530 do 16 00 i 1600 do 16 30

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - DOM ZDRAVLJA KNJAŽEVAC

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA MINIĆEVO

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA KALNA

RASPORED RADA LEKARA PEDIJATRIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

RASPORED RADA LEKARA GINEKOLOGIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

RASPORED RADA LEKARA STOMATOLOGA - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Raspored rada Raspored rada Izabranih lekara Opšta medicina Knjaževac SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Vesna Tasić

I

I
(11-13.ne radi)

I
(16 i 20.ne radi)

I
(23,26 i 27.ne radi)

I

2.

Dr Slavica Mladenović

I

I

I

II

I

3.

Dr Mimica Jelenković

I

I

II

I

I

4.

Dr Zorica Đorđević

I

II

I

I

I

5.

Dr Slađana Rajković

 

 

 

II
(26 i 27.ne radi)

I

6.

Dr Miroslava Đorđević

II

I

I

I

I

7.

Dr Saška Pešić

II

I

I

I

II

8.

Dr Ivana Urošević

I

II

I

I

II

9.

Dr Jelka Milenković

I

II

I

I

II

10.

Dr Omer Milivojević

I

II

I

I

II

11.

Dr Snežana Dinić

I

I

II

I
(26 i 27.ne radi)

I

12.

Dr Natalija Videnović

II

I

I

II

I

13.

Dr Slavica Marjanović

I

 

 

 

 

14.

Dr Maja Džunić

I

I

II

I

I

15.

Dr Milena Marinković

II

I

I

II

I


Raspored rada Izabranog lekara u Minićevu SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Milinka Radovanović

I (3. ne radi)

I

I

 

 


Raspored rada Izabranog lekara u Kalni za SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Dragica Milenković

 

I

 

I

I


Raspored rada lekara Dispanzera za decu za SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Maja Gurginov

II (2. i 5-6.)
I (3.)
Savetovalište(4.)

I
Savetovalište(11.)

II (16.)
I (17.)
Savetovalište(18.)
(19-20 ne radi)

I
Savetovalište(25.)

II

2.

Dr Vesna Milijić

I
Savetovalište(3.)

II

I
Savetovalište(17.)

II
Savetovalište(25.)
(27. ne radi)

 

3.

Dr Jasmina Stamenović

II
Savetovalište(5.)

I
Savetovalište(12.)

II

I
Savetovalište(26.)

II

4.

Dr Martina Nikolić

 

 

 

II

I


Raspored rada Izabranog lekara Dispanzera za žene za SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Nemanja Aranđelović

I

II

I

 

 


Raspored rada lekara Stomatološke službe za SEPTEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (02-08.sept)

II nedelja (09-15.sept)

III nedelja (16-22.sept)

IV nedelja (23-29.sept)

V nedelja (30.sept)

1.

Dr Ljubica Ivanković

 

 

II (16-18.)
I (19-20.)

II (23-25.)
I (26-27.)

II

2.

Prim dr Slavica Jankulovski

I (2-4.)
(5-6. ne radi)

 

 

(23-25. ne radi)
II (26.)
I (27-28.)

I

3.

Dr Jadranka Milanović Aluloska

 

 

 

I

II

4.

Dr Snežana Tomić

I

II

 

I

II

4.

Dr Ruzmarinka Milovanović

II

I

I (16-18.)
II (19 i 20.)

II

I

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118