logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Raspored rada Izabranih lekara u Domu zdravlja ZC Knjaževac

Ovde se možete informisati o rasporedu rada izabranih lekara u ZC Knjaževac. Izabrani lekar može biti specijalista opšte medicine, medicine rada, pedijatrije i ginekologije.

Pregled možete zakazati ličnim dolaskom ili preko kol centra, na broj 730-003.

Radno vreme: I smena - 0700 do 14 30, II smena - 1230 do 20 00, Subota - 0700 do 17 00

Pauza: I smena - 0900 do 09 30 i 0930 do 10 00, II smena - 1530 do 16 00 i 1600 do 16 30

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - DOM ZDRAVLJA KNJAŽEVAC

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA MINIĆEVO

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA KALNA

RASPORED RADA LEKARA PEDIJATRIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

RASPORED RADA LEKARA GINEKOLOGIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

RASPORED RADA LEKARA STOMATOLOGA - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Raspored rada Raspored rada Izabranih lekara Opšta medicina Knjaževac NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Vesna Tasić

I

I

I

I

I

2.

Dr Slavica Mladenović

I

I

I

 

II

3.

Dr Mimica Jelenković

I

I

II

I

I

4.

Dr Zorica Đorđević

I

II

I

I

I

5.

Dr Slađana Rajković

I

II

I

II

I

6.

Dr Miroslava Đorđević

I

I

I

I

I

7.

Dr Saška Pešić

II

I

I
(15.ne radi)

I
(18.ne radi)

II

8.

Dr Ivana Urošević

I

I

I

II
(21.ne radi)

I

9.

Dr Jelka Milenković

II

I

I

I

II

10.

Dr Omer Milivojević

II

I

I

I

II

11.

Dr Snežana Dinić

I

I

II

I

I

12.

Dr Natalija Videnović

I

I

I

II
(21. ne radi)

I

13.

Dr Slavica Marjanović

I

II

I

I
(21. ne radi)

I

14.

Dr Maja Džunić

 

I

II

I

I

15.

Dr Milena Marinković

I

II

I

II

I


Raspored rada Izabranog lekara u Minićevu NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Milinka Radovanović

I

I

I

I

I


Raspored rada Izabranog lekara u Kalni za NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Dragica Milenković

I

I

I

I

I


Raspored rada lekara Dispanzera za decu za NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Maja Gurginov

II

I
Savetovalište(6.)

I (12.)
II
Savetovalište(13.)

I
Savetovalište(19.)
II (21.)

II
I (26.)
Savetovalište(27.)

2.

Dr Vesna Milijić

I

I
Savetovalište(6.)

I
Savetovalište(13.)
(15. ne radi)

II
Savetovalište(20.)
I (21.)

I
Savetovalište(27.)

3.

Dr Jasmina Stamenović

II

I
Savetovalište(7.)

II
Savetovalište(14.)

 

II
Savetovalište(31.)

4.

Dr Martina Nikolić

I

II

I
II (12.)

II
I (19.)

I
II (26.)


Raspored rada Izabranog lekara Dispanzera za žene za NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Nemanja Aranđelović

 

I
(7-8. ne radi)

II (12-13.i 15.)
I (14.)

I

I


Raspored rada lekara Stomatološke službe za NOVEMBAR 2019

Red br.

Lekar

I nedelja (01-03.nov)

II nedelja (04-10.nov)

III nedelja (11-17.nov)

IV nedelja (18-24.nov)

V nedelja (25-30.nov)

1.

Dr Ljubica Ivanković

I

II (4-6.)
I (7-8.)

II (12-13.)
I (15.)
(14. ne radi)

II (18-20.)
I (21-23.)

II (25-27.)
I (28-29.)

2.

Prim dr Slavica Jankulovski

 

I (4-6.i 8.)
II (7.)

I
II (14.)

I
II (21.)

I(25-27.i 29-30)
II (28.)

3.

Dr Jadranka Milanović Aluloska

I

I

II

I

II

4.

Dr Snežana Tomić

 

II
(4. ne radi)

I
(14. ne radi)
I (16.)

II

II

4.

Dr Ruzmarinka Milovanović

I

I

II

I

I

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118