line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Kvalitet
 

 

Na osnovu člana 45 stav 1. Zakona o Vladi, Vlada je donela Strategiju za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata, kojem se teži dostizanju najvišeg nivoa kvaliteta rada i bezbednosti pacijenata u Republici Srbiji.

Primena ove strategije ima za cilj da smanji:

  • neujednačen kvalitet zdravstvenih usluga;
  • neprihvatljiv nivo variranja u ishodima po zdravlje lečenih pacijenata;
  • neefikasno korišćenje zdravstvenih tehnologija;
  • vreme čekanja na medicinske procedure i intervencije;
  • nezadovoljstvo korisnika pruženim zdravstvenim uslugama;
  • nezadovoljstvo zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite;
  • troškove koji nastaju zbog lošeg kvaliteta.

 

Kvalitet zdravstvene zaštite je prepoznat kao jedna od najvažnijih karakteristika sistema zdravstvene zaštite i sastavni deo svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika i svih drugih zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Stalno unapređenje kvaliteta predstavlja kontinuirani proces čiji je cilj dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih usluga.
U Zdravstvenon centru  Knjaževac  organizovana je Komisija za unapređenje kvaliteta rada - stručno telo koje se stara o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj ustanovi.

Plan unapredjenja kvaliteta rada za 2013. godinu
Izvestaj IPUK
Plan IPUK