line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Organizacija

 

DOM ZDRAVLJA:

- Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade;
- Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa polivalentnom patronažom;
- Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa medicinom rada i kućnim lečenjem;
- Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu;
- Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom.

 

OPŠTA BOLNICA:

- Služba interne medicine;
- Služba opšte hirurgije sa anesteziologijom i reanimacijom;
- Služba za pedijatriju;
- Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom;
- Služba zdravstvene nege;
- Polikliničke službe za delatnosti: prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalistički pregledi, konsultacije i funkcionalna dijagnostika (ORL, oftamologija, ortopedija, urologija, NPS), dnevne bolnice(parenteralna terapija, hirurška intervencija i dr.), fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuzilogija, bolnička apoteka, laboratorijska, mikrobiološka, radiološka и pato-anatomska dijagnostika, socijalna medicina sa informatikom i zdravstvenom statistikom.

 

Za obavljanje poslova na nivou Zdravstvenog centra postoje:

- Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove i
- Služba za tehničke i druge slične poslove.