line decor
  HOME  ::  
line decor
   
 
Javne nabavke velike vrednosti

 

Javni poziv lekovi i medicinski potrošni materijal JN 1/14

Konkursna dokumentacija za lekove i medicinski potrošni materijal

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije JN 1/14

Izmena odluke o konkursnoj dokumentaciji

Dodatne informacije - pojašnjenje u vezi sa JN za lekove

Izmena odluke o konkursnoj dokumentaciji 28.04.2014. godine

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje konkursne dokumentacije

Odgovor na pojašnjenje - Farmalogist

Odgovor na pojašnjenje - Promedia

Odgovor na pojašnjenje - Remed

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 06.05.2014

Obavestenje o produzenju roka 06.05.2014.

 

Javni poziv životne namirnice JN 2/14

Konkursna dokumentacija životne namirnice

 

Javni Poziv - Lož ulje i ugalj 3/14

Konkursna dokumentacija - Lož ulje i ugalj 3/14

 

Odgovor - Biding

Odgovor - Miletic

Odluke o izmeni konkursne dokumentacije loz ulje-ugalj

 

Obavestenje o dodeli ugovora - mrki ugalj

Obavestenje o dodeli ugovora - lož ulje